Långgatorna


Mat från världens alla hörn

Mellan Järntorget och Masthuggstorget ligger de kända långgatorna där vackra hus möter ett levande gatuliv. Här är det såväl avslappnat som medvetet och utbudet av butiker, kaféer och restauranger kännetecknas av personliga och småskaliga verksamheter. De senaste åren har framför allt Andra och Tredje Långgatan genomgått stora förändringar. Det är i Auktionsverkets gamla lokaler på Tredje Långgatan som en stor restaurangsatsning har ägt rum. Nästan alla världsdelar finns representerade, ibland på ett lite annorlunda sätt. I det gamla Auktionsverket kan man också köpa ekologiskt surdegsbröd, besöka en vin- och delikatessbar eller kanske testa en mexikansk öldrink.

Den kontinentala Andra Långgatan
I stort sett alla har en åsikt om långgatorna. Andra Långgatan har gått från att vara bespottad till att vara omsjungen och hyllad och till och med omskriven i New York Times som den mest kontinentala gatan i hela Norden. Idag är det en trendig bargata med ett myllrande folkliv. Gatan har till och med fått sin egen dag, Andra Långdagen – ett evenemang som startade redan 2005. En dag i slutet av maj är gatan full av live-musik, DJ:s, utställningar, performance och matvagnar.

Historia
Till skillnad från andra delar av Linnéstaden fanns området runt långgatorna redan vid Göteborgs begynnelse och var då en viktig förstad. Flera hamnar var etablerade där timmer lossades och skeppsmaster tillverkades. År 1642 stiftades Masthandelskompaniet som hade privilegier att handla med master, spiror, balkar och andra skeppsmaterial. Några årtionden senare bildades ett masthuggargille och det var på det viset som förstaden tidigt fick namnet Masthugget. De som arbetade i hamnarna eller hade andra anknytningar dit bosatte sig i området och en bebyggelse med enklare trähus växte fram. Även en del mer förmögna köpmän lät anlägga plantage som användes för sommarnöjen.
På 1800-talet drabbades platsen av flera bränder. Det ledde till ett planförslag år 1823 där det fastslogs att byggnaderna skulle bestå av grundmurade stenhus. Samtidigt beslutades det att fyra långa gator skulle anläggas från öst till väst. I samband med den omfattande stadsplanen från år 1866 byggdes området ut med bostadshus i sten. Nu byggdes också Oscar Fredriks kyrka och Brandstationen i kvarteret Briggen.

Växlande arkitektur
Trakten runt långgatorna var inte helt utbyggd förrän på 1920-talet och det är anledningen till den växlande arkitekturen i området. Flera av de allmänna byggnaderna har vissa arkitektoniska likheter, som till exempel tegelfasader. Oscar Fredriks kyrka brukar benämnas som ett praktexempel av nordeuropeisk tegelgotik (nygotik) och Auktionsverket på Tredje Långgatan är byggd i olikfärgat tegel för att få en levande yta. Det var en teknik som bland annat var populär i England under den senare delen av 1800-talet. Auktionsverkets interiör har en elegant järnkonstruktion som är tidstypisk för 1890-talet. Även Brandstationen i kvarteret Briggen, som numera är Saluhallen Briggen, har mönstermurade röda tegelfasader.

VAD ÄR DIN BOSTAD VÄRD?

Bor du i något av områdena vi arbetar i och planerar att flytta? Eller funderar du på vad din bostad är värd? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp dig så fort vi kan. Vi hörs!