Frågor och svar om de nya amorteringsreglerna

 

Alvhems mäklare får fortfarande många frågor om de nya amorteringsreglerna som trädde i kraft 1 mars 2018. Hur mycket dyrare blir det att bo egentligen? Hur kommer det att påverka lägenhetsmarknaden i Göteborgs innerstad? Här reder vi ut begreppen.

 

De nya amorteringsreglerna infördes den 1 mars 2018. De som berörs är de som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt, och de kommer att behöva amortera 1% ytterligare på sitt bolån. Kravet påverkar endast de som köper sin nya lägenhet efter den 1 mars. Det är alltså datumet då avtal om köp av lägenhet undertecknas som har betydelse för om det skärpta amorteringskravet ska tillämpas. Om exempelvis köpekontraktet skrivs på den 1 februari 2018 och tillträde är 1 april samma år omfattas du inte av det skärpta amorteringskravet.

 

Hur funkar de nya reglerna egentligen?
Har du ett lån med belåningsgrad på över 70% av bostadsrättens värde så ska du i dag amortera 2% ned till 70% och därefter 1% ned till 50% av bostadens värde. Har du sedan en skuld som överskrider 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så ska du amortera ytterligare 1%.

 

Vad gäller om jag tar ett tilläggslån, alltså utökar ett befintligt lån för att till exempel renovera i lägenheten, efter 1 mars 2018?
Om ni har ett lån som togs innan 1 mars 2018 och det tillsammans med tilläggslånet överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska ni amortera enligt det nya amorteringskravet. Ni ska då amortera 1% av hela lånet, det vill säga det ursprungliga lånet tillsammans med tilläggslånet. Därutöver tillkommer eventuell amortering enligt det befintliga amorteringskravet.

 

Jag kommer att ha lån i två bostadsrätter under en tid eftersom jag inte hinner sälja min gamla lägenhet innan jag tillträder den nya. Kommer jag behöva amortera enligt det skärpta kravet? Det låter som att det blir väldigt dyrt i så fall.
Om skuldkvoten överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten på grund av ett överbryggningslån eller att man ännu inte såld sin befintliga lägenhet, kan banken bevilja undantag från det skärpta amorteringskravet under som längst sex månader.

 

Hur kommer marknaden att påverkas av de nya amorteringskraven? Går priserna upp eller ner?
Naturligtvis jättesvårt att svara på. Man kan dock gissa att många säljare tycker att det är bra att sälja sin lägenhet innan 1 mars. Detsamma gäller de köpare som behöver låna mer än 4,5 gånger sin årsinkomst. Vi kan alltså förvänta oss ett större utbud, men också fler potentiella köpare som letar lägenhet just nu.

 

Så ser amorteringskravet ut i dag:

  • Om du lånar mer än 70% av lägenhetens värde måste du amortera 2% av det totala lånet per år.
  • Om du lånar mellan 50 och 70% av lägenhetens värde blir amorteringen 1% av lånet per år.
  • Om du lånar mindre än 50% av lägenhetens värde finns inget amorteringskrav enligt lag.

 

Så ser skärpningen ut:

  • Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst höjs amorteringsnivån med 1% vid respektive belåningsgrad. Alltså:
  • Om du lånar mer än 70% av lägenhetens värde blir amorteringen 3% av lånet per år.
  • Om du lånar mellan 50% och 70% av lägenhetens värde måste du amortera 2% av lånet per år.
  • Om du lånar mindre än 50% av lägenhetens värde måste du amortera 1% per år.

 

Så räknar du ut hur mycket du måste amortera:

Exempel 1:
Kalle och Hobbe tjänar tillsammans 600 000 kronor brutto om året och köper en tvåa för 4 miljoner kronor på Burgårdsgatan. De lånar 3 miljoner kronor av banken, vilket är 75% av lägenhetens värde. Lånebeloppet överstiger den gemensamma årsinkomsten med mer än 4,5 gånger, vilket innebär att de måste amortera 3%, alltså 90 000 kronor om året, vilket motsvarar 7 500 kronor i månaden. När de amorterat ner till 70% av lägenhetens värde blir amorteringen 2% till 50% av värdet och sedan 1%.

Exempel 2: 
Kurt och Eva tjänar tillsammans 900 000 kronor brutto om året och köper en trea för 6 miljoner kronor på Linnégatan. De lånar 4 miljoner kronor av banken, vilket är 67 procent av lägenhetens värde. Lånebeloppet överstiger inte den gemensamma årsinkomsten med mer än 4,5 gånger, vilket innebär att de måste amortera en procent, alltså 40 000 kronor om året, vilket motsvarar 3 333 kronor i månaden. När de amorterat ner till 50 procent av lägenhetens värde behöver de inte amortera om de inte vill.

Exempel 3:
Fridolf tjänar 400 000 kronor om året före skatt och köper en tvåa för 3,5 miljoner kronor i Gamla Masthugget. Han lånar 1,5 miljoner kronor av banken, vilket är 43% av lägenhetens värde och lånebeloppet understiger 4,5 gånger årsinkomsten. Fridolf omfattas därför inte av något amorteringskrav.

 

Källa: Finansinspektionen och Privata Pengar

 

VAD ÄR DIN BOSTAD VÄRD?

Bor du i något av områdena vi arbetar i och planerar att flytta? Eller funderar du på vad din bostad är värd? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp dig så fort vi kan. Vi hörs!