Vår bebyggelseantikvarie berättar: Viktoriagatan 22

Bebyggelseantikvarien

Viktoriagatan 22 uppfördes 1883 och var då en del av en av de mest omvälvande förändringar som Göteborg någonsin genomgått. Då staden började expandera söderut under 1800-talet skedde inte detta på jungfrulig, obebyggd mark.

Sedan 1600-talet låg här redan förstaden Haga, som vid det här laget var en etablerad del av Göteborg. Markerna söder om staden, ned mot Landalabergen, var anlagda med landerier med tillhörande odlingar, ängsmarker och ett slags blandad ”förstad” med bostäder och verksamheter i mindre klungor. Ända sedan 1700-talet hade staden på olika sätt försökt kontrollera den här bebyggelsen, med blandat resultat. När det i början på 1800-talet beslutades att stadens då omoderna befästningar skulle rivas hade dessutom ett annat stadsideal etablerats och dessa nya idéer användes då för att utveckla Göteborg. Ett omfattande förslag om helt nya stadsdelar beslutades under 1860-talet. Då var redan Nya Allén, Kungsparken, Stora Teatern och Trädgårdsföreningen etablerade och fungerade som nordlig gräns för den nya, planerade Vasastaden. Stadsdelen planerades enligt ett rutmönster mellan Haga och Kungsportsavenyn med den breda, fashionabla esplanaden Vasagatan, komplett med promenadstråk och trädplanteringar (majoriteten är lindar planterade mellan 1875 och 1877) som pulsåder. Landeriernas odlingar blev gator och hustomter och den befintliga bebyggelsen revs eller flyttades successivt som den planerade stenstadens höga stenhus uppfördes.

"

Viktoriagatan, ca 1907, fotografi från norr, no. 22 är ungefär mitt i bilden

Viktoriagatan fick sitt namn som en hyllning till Viktoria av Baden, som kom till Göteborg första gången 1881 som Sverige och Norges blivande kronprinsessa. Innan det hade gatan kallats Övre Magasinsgatan då den i praktiken är en förlängning av Magasinsgatan. Majoriteten av bebyggelsen utmed Viktoriagatan uppfördes under 1880-talet och en övervägande del i så kallad nyrenässansstil. Denna historiserande stil tittar tillbaka på renässansens (1400/1500-talen) byggnadskonst där ornamentik och symmetri var viktiga komponenter. Därför uppfördes byggnader om 4-5 våningar med putsade och rikt dekorerade fasader utmed Viktoriagatan och i omgivande kvarter.

Nummer 22 är uppfört i en L-form med gårdshus mot söder och följer områdets generella uttryck med rikt dekorerade, ljusputsade fasader mot gatan. Gårdsfasaden karaktäriseras av de utskjutande trapphusen, de mycket enklare, nakna tegelmurarna samt de höga, rödfärgade korsfönstren. Senare har det tillkommit balkonger med smidesräcken. Ett relativt lågt par dubbeldörrar, ornamenterade med meandrar och rundbågiga fönster, leder till den sparsamt dekorerade B-uppgången. Vid tiden dekorerades gårdshusen generellt i mindre omfattning än gathusen.

"

Viktoriagatan 22, ursprunglig fasadritning, 1883

Den aktuella lägenheten, som ni kan se bilder från här, ligger på plan två och är en av två på trapplanet. Genom den lilla tamburen når man korridoren som går genom lägenheten, vilken består av två rum och kök, samt ett modernt badrum. Genomgående är det mycket högt i tak och eftersom det är gårdshus finns endast fönster åt norr men rymden och de höga fönstren skapar ljusa och luftiga rum. Just fönstren är en av lägenhetens stora behållningar; de ursprungliga tvåluftsfönstren med spröjs är hängda okopplade i karmen och i bågarna sitter munblåst glas som känns igen på sin ”bucklighet”. Detta ger en karaktär åt hela lägenheten som är mycket svår att återskapa med nyare glas. Vid något tillfälle har köket flyttats men överljusfönstret till det som idag är sovrum samt den extra dörren i trapphuset skvallrar om den ursprungliga planlösningen. Det kan ha varit samtidigt som detta genomfördes som brädgolven tagits fram. Då lägenheten var ny fanns vedspis i köket och kakelugnar i rummen. Från den tiden finns även finns även stuckaturerna och takrosett i kök och vardagsrum kvar, stuckaturen i sovrummet är senare. Sammantaget finns det en fin balans mellan ett modernt hem och den bevarade elegans med rötterna i 1800-talet man kan förvänta sig av en lägenhet i Vasastaden.

"

Viktoriagatan 22, ursprunglig planlösning, 1883

Fler artiklar

Bebyggelseantikvarien

Vår bebyggelse­antikvarie berättar: Viktoriagatan 22

Bebyggelseantikvarien

Vår bebyggelseantikvarie berättar: Aschebergsgatan 35

Bebyggelseantikvarien

Vår bebyggelse­antikvarie berättar: Husargatan 13