Haga

Stadsdel

Gamla arbetarkvarter

Få stadsdelar är så välkända som Haga i Göteborg. De fattiga arbetarkvarteren, med anor från 1600-talet, genomgick en förvandling på 1970- och 1980-talen och gick från att vara ett område med låg boendestandard till att bli ett av de mest attraktiva i staden. Idag är det en stadsdel med liv och rörelse från såväl turister som promenerande göteborgare och det är fullt av charmiga kaféer och små, unika butiker där du kan handla hattar, antikviteter, second hand, praliner, te, kryddor, inredningsartiklar och mycket, mycket mer.

Historia

Redan i början av 1600-talet nämns Haga i skrift men då som ”Hagen”. Namnet anspelar på de hagar som omgav den tidigaste bebyggelsen. Det var drottning Kristina som år 1647 gav order om att en förstad skulle byggas på sidan som vette mot Stigberget för att ge fiskare, ”båtkarlar och andra daglönare” någonstans att bo, samtidigt som de hade en närhet till vattnet, hamnarna och skeppen. Den första stadsplanen kom år 1660 och det innebar att Haga blev Göteborgs första planlagda stadsdel utanför stadsmurarna. Då bodde 200 personer i området.

En förstad växer fram

När Haga började bebyggas fanns det ett försvarsverk uppe på Skansberget, som då kallades Ryssåsen, där Skansen Kronan senare uppfördes. De som inte hade tomtmark inom murarna fick tillstånd att bygga enkla hus med högst en våning vid foten av Skansberget. Den lilla förstaden växte ner mot vallgraven men kunde inte fortsätta längre än så då det fanns en hög fältvall där. Det var mycket osäkra villkor för de boende i förstaden eftersom det var bestämt att alla hus skulle förstöras om det blev krig, dels för att öppna skottfältet från stadens befästningar och dels för att inte erbjuda någon form av skydd för fienden. En sådan situation uppstod också 1676 i samband med Skånska kriget.

 width=

Kaponjären

I slutet av 1600-talet byggdes en täckt gång, som kallades kaponjären, med en vallgrav på varje sida. Den gick mellan stadens vallgrav och Skansen Kronan och delade Haga i två delar, Östra och Västra Haga. Kaponjären fanns kvar ända till 1868 då den lades igen. Idag går Kaponjärgatan där den underjordiska gången tidigare låg.

Skansen Kronan

Den militära beredskapen var oerhört viktig på 1600-talet. Som en förberedelse för ett nytt försvarsverk uppe på Ryssåsen högg man ner alla träd på berget. Sedan började Skansen Kronan byggas år 1687 efter att kung Karl XI hade godkänt ritningarna. På 1800-talet användes det till både fängelse och nödbostad åt den snabbt växande befolkningen. År 1925 köpte Göteborg hela berget av staten och idag är Skansen Kronan ett av Göteborgs främsta landmärken. På utsidan står kanoner och inne i byggnaden finns en festvåning som är öppen för allmänheten. Härifrån har man utsikt över hela staden och det är mycket populärt att gå uppför de branta trapporna till toppen och fira tolvslaget på nyårsafton.

Nya Haga

Det Nya Haga började växa fram i samband med 1811 års stadsplan. Inledningsvis började man bygga den östra och norra sidan med Haga Nygata som en sydlig gräns. Det var svår bostadsbrist och vid mitten av 1800-talet byggdes envåningshus i trä som var avsedda för arbetare. Sedan tillkom Dicksonska stiftelsens robusta tegelhus. De sista spåren efter de gamla arbetarbostäderna fanns kvar fram till 1930-talet på Bergsgatan och vid Skansbergets kant.

Kulturhistorisk plats

På 1970- och 1980-talen genomfördes omfattande rivningar och renoveringar men det finns en del gamla hus kvar. Många hus är K-märkta eller skyddade av kommunens bevarandeprogram för byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde. År 1978 utsågs stadsdelen till riksintresse för kulturminnesvården och stadsdelen har den äldsta bebyggelsen i Göteborg och ett oslagbart läge mellan Linnéstaden, Vasastaden och Kungshöjd.

Landshövdingehus

Stilen i Haga är de typiskt göteborgska landshövdingehusen med den nedersta våningen i sten, två våningar i trä och en vind. De var ett resultat av att man ville kringgå bestämmelserna om att inte bygga hus helt i trä, vilket i sin tur berodde på den stora brandrisken. År 1857 var det till exempel en stor brand som drabbade Östra Haga då 19 hus brann ner och 340 personer blev hemlösa. Trots att många av de äldre husen revs på 70- och 80-talet har den gamla stilen bevarats genom att man har byggt de nya husen i tre våningar. Mellan husen döljer sig fantastiska, till och med prisbelönta gårdar. Alla boende i Haga tycks ha gröna fingrar och ett stort intresse för att bevara Hagas äldre bebyggelse och historiska atmosfär.

 width=
Fantastiskt kaféliv

Haga har ett fantastiskt kaféliv. På Café Husaren kan man köpa den berömda Haga-bullen som är stor som en tallrik och räcker åt en hel familj. Andra kaféer är Nöller espressobar, Café Hebbe Lelle, Jacobs Café, Sockerskorpan och Le Petit Café.Längs med huvudstråket Haga Nygata ligger också restaurangerna Hemma Hos och Sjöbaren.

Små butiker och marknader

Haga myllrar av små butiker som erbjuder ett annorlunda och varierat utbud. Vill man shoppa inredning kan man gå till Market 29 och i övrigt finns det en massa små butiker där man kan hitta delikatesser, praliner, hattar, läderprodukter, souvenirer och second hand. Missa inte Hagas julhandel då huvudgatan fylls av julstånd som säljer allt från stickade vantar, sockor, choklad, te och brända mandlar.

 width=

Fler artiklar

Stadsdel

Änggården

Stadsdel

Lilla Torget 1 – en del av Göteborgs historia

Stadsdel

Johanneberg