Utvecklingen av Skeppsbron och Stenpiren

Stadsdel

När Götatunneln stod klar blev det återigen möjligt för göteborgarna att möta vattnet, i en ny stadsdel. Kvarteren vid Skeppsbron och Stenpiren genomgår i detta nu en omfattande förändring för att bana väg för en ny knytpunkt med bostäder, restauranger, butiker, grönområden och kajstråk. Stenpiren pålas, Stora Badhusgatan breddas och upp till 700 parkeringsplatser ska kunna gömmas under marken. Här är hållbarhet och framtidstänk i fokus. När allt är klart ska vi från redarekajen kunna ta ett kliv ut i badbassängerna i Älven. Bara det är ju värt sina hejarop!

 width=

Under 1800-talet, när Göteborg var en av de viktigaste hamnstäderna, fick fartygen fortfarande stanna vid Klippan. Men runt 1850 anlades den första kajen i Göta Älv, som 30 år senare fick namnet Skeppsbron. Här utgick såväl ostindiefarare som ångfartyg och man kan tänka sig vilken aktivitet det måste ha varit på Skeppsbro-kajen och Stenpiren vid den tiden.
Med tiden blev dock framsidan en baksida, ett slags gömställe främst för bilparkering. Därför är det med förtjusning vi ser arbetet fortskrida för att åter skapa en mötesplats vid älven. Projektet tar tid. Inte förrän 2021 kommer visionen om den nya stadsdelen att vara fulländad med ett attraktivt kajstråk, underjordiskt parkeringsgarage, restauranger, butiker och miljömärkta bostäder. Men redan nu har Stenpirens resecentrum befäst sin position. Härifrån går Älvsnabben, som släpper frekvent av och på cyklister som dagligen korsar älven, och pendlare som ska vidare med buss eller spårvagn.

Kungshöjd och de närliggande kvarteren inom Vallgraven kommer alltså att få en ännu större ”uteplats” och större utbud när staden förlängs ut i vattnet. De skräpiga hamnstråken kommer snart att vara ett minne blott och utsikten kommer att fyllas med liv, rörelse och grönska längs med en glittrande Göta Älv.

 width=

Fler artiklar

Stadsdel

Lorensberg

Stadsdel

Örgryte med omnejd

Stadsdel

Lilla Torget 1 – en del av Göteborgs historia