Vår bebyggelseantikvarie berättar: Lilla Bergsgatan 1

Bebyggelseantikvarien

Officiellt sett tillhör fastigheten Annedal 23:1 stadsdelen Annedal, som fått sitt namn efter landeriet Anneberg som låg ungefär vid det som idag är början på Västergatan. När Göteborg expanderade söderut under slutet av 1800-talet växte ett arbetarklassområde upp i Annedal samtidigt som borgerskapets stenhus bredde ut sig i Vasastaden. Mellan dem planerades ett område, omfattande bland annat Annedal 23:1, med fristående hyreshus i villastil, som byggdes upp under 1870-talet. Redan under 1890-talet började dock hyreshusen bytas ut mot större fyra-fem våningshus likt dem i Vasastaden eftersom att staden fortsatte att expandera.

Lilla Bergsgatan 1 (Annedal 23:1) och Sprängkullsgatan 10 (Annedal 23:33) uppfördes år 1940 som en gemensam fastighet med bostäder och butikslokaler. Lokalerna var avsedda att bli banklokal för Skandinaviska Enskilda Banken, varför fastigheten har ett stort valv insprängt i berget bakom. Byggnaden består av två terrasserade plan som ligger tätt mot det branta berget och är karaktäristiskt rundad mot korsningen Lilla Bergsgatan / Sprängkullsgatan. Bostadshuset består av fyra våningar på en hög sockel och är utförd i stam och elegant men påkostad funktionalistisk stil. Sockelvåningen samt de anslutande butikslokalerna är klädda med rektangulära fasadplattor av vackert mönstrad grågrön gnejs. Byggnaden, som i sin helhet har fasader av tunt, gult tegel – typiskt för Göteborg – har även vissa fönster- och hörnpartier dekorerade med samma stenplattor av gnejs. Den grågröna kulören gifter sig fint med byggnadens plåtarbeten av koppar. Taket är ett relativt flackt så kallat säteritak belagt med bandplåt.

Detaljerna gör helheten sägs det; här finns allt från balkonger med kopparplåt och överliggare av trä till lackade originalfönster med tunna bågar och ett flott, ljust trapphus med ursprungliga dörrpartier. Huset är en allt för ouppmärksammad pärla. Under de 80 år Lilla Bergsgatan 1 har stått på platsen har huset genomgått små, diskreta förändringar som gjorts med respekt för byggnadens återhållsamma men exklusiva funktionalism.

"

"

 

""

"

"

Fler artiklar

Bebyggelseantikvarien

Vår bebyggelse­antikvarie berättar: Viktoriagatan 22

Bebyggelseantikvarien

Vår bebyggelse­antikvarie berättar: Spekebergsgatan

Bebyggelseantikvarien

Vår bebyggelse­antikvarie berättar: Nedre Fogelbergsgatan 5